PŘIDEJTE SE

Podpořte správnou věc
 

Považujeme za důležité vyjádřit nesouhlas s omezováním lidských práv a svobod. Současné je důležité aktivity občanů koordinovat. 

  1. Napište nám Váš názor, proč se Vám chystané úpravy ČÚZK nelíbí a v čem Vás omezují. Napište nám, jaké kroky hodláte podniknout či jste již podnikli.
  2. Nebo jen vyjádřete souhlas s naší iniciativou stručnou zprávou níže.
DOSÁHLI JSME DŮLEŽITÉHO VÍTĚZSTVÍ, BOJ ZA OBČANSKÁ PRÁVÁ ALE NEKONČÍ

UVÍTÁME VAŠI POMOC

Iniciativě tak pomůžete v dlouhodobé systematické práci