CO SE DĚJE

AKTUÁLNĚ

Zde najdete informace o tom, co se aktuálně děje a stručnou časovou osu vývoje událostí

5. 11. 2021          SLAVÍME DALŠÍ ÚSPĚCH!  Na žádost iniciativy OTEVŘENÝ KATASTR Katastrální                                 úřad pro hlavní město Prahu odpověděl a uznal pochybení při zveřejňování                                       údajů. PODĚKOVAL iniciativě OTEVŘENÝ KATASTR za "podnět, který povede ke                                                zlepšení služeb poskytovaných resortem zeměměřictví a katastru nemovitostí veřejnosti" a                                   informoval, že na základě žádosti iniciativy OTEVŘENÝ KATASTR "bylo                                                              rozhodnuto o úpravě rozsahu údajů poskytovaných prostřednictvím aplikace Nahlížení do                                            katastru nemovitostí tak, aby odpovídal zveřejněnému, a tedy i uživateli aplikace                                                              očekávanému obsahu".  TEXT ODPOVĚDI NAJDETE V SEKCI "DOKUMENTY"

6. 10. 2021          Odeslali jsme ŽÁDOST O PROŠETŘENÍ POSTUPU KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU                                         PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU. Zjistili jsme, že údaje v katastru nemovitostí se                                     významně liší od údajů uvedených v aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí.                               Vyzvali jsme úřad, aby sjednal nápravu a přijal jednotná systémová opatření k                                   zamezení výskytu takovýchto případů do budoucna nejen v Praze, ale na území                               celé České republiky.

11. 6. 2021          Odeslali jsme třetí otevřený dopis předsedovi ČÚZK, ve kterém uvádíme                                             VÝHRADY OBČANSKÉ INICIATIVY OTEVŘENÝ KATASTR K POSTUPU ČÚZK 

2. 6. 2021             SLAVÍME VÍTĚZSTVÍ! Katastrální úřad nahlížení do katastru neomezí a                                                 zachová anonymní přístup do katastru nemovitostí. Ministr zemědělství večer                                   oznamuje, že se plán na omezení nahlížení do katastru ruší. Jako první zprávu                                   přináší Seznamzprávy:


2. 6. 2021                Na osobním jednání s předsedou ČÚZK jsme PŘEDLOŽILI VÝHRADY A                                                  POŽADAVKY iniciativy OTEVŘENÝ KATASTR k navrhovaným změnám v                                                nahlížení do katastru  nemovitostí. TEXT NALEZNETE V SEKCI DOKUMENTY.

                                

1. 6. 2021                OSMD - Občanské sdružením majitelů domů sdružující 3 000 členů                                                      podporuje občanskou iniciativu OTEVŘENÝ KATASTR.

                                "Od roku 2014 jsou podle principu materiální publicity považovány za správné                                   údaje, které jsou zapsané v rejstříku, tedy by měl každý majitel nemovitosti                                         mít právo nahlížet bez omezení do veřejných zdrojů, jako je katastr                                                       nemovitostí, za účelem ochrany svého majetku. Proto naše sdružení, které                                         zastupuje majitele nemovitostí po celé ČR, podporuje iniciativu OTEVŘENÝ                                       KATASTR".


1. 6. 2021               Občanská iniciativa OTEVŘENÝ KATASTR se stala největším projevem                                                   občanského nesouhlasu vůči opatřením Českého úřadu zeměměřičského a                                     katastrálního v celé jeho porevoluční historii. Odeslali jsme druhý                                                           otevřený dopis předsedovi ČÚZK a VLÁDĚ ČR s žádostí o zrušení chystaných                                   úprav


31. 5. 2021               K občanské iniciativě OTEVŘENÝ KATASTR se připojilo bezmála 15 000                                               občanů a další se připojují. 

              

28. 5. 2021              K občanské iniciativě OTEVŘENÝ KATASTR se připojilo 10 000 občanů a další                                   se připojují 


27. 5. 2021               ČKAIT podpořilo iniciativu OTEVŘENÝ KATASTR. Česká komora                                                             autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na schůzi 13                                                   oblastních předsedů vyslovila podporu iniciativě OTEVŘENÝ KATASTR.                                               "Plánované změny v katastru stíží práce všem projektantům". 

                                 ČKAIT sdružuje 32 000 členů.


26. 5. 2021 17:10     Odeslali jsme doplnění Vládě ČR, ve kterém se důrazně ohrazujeme proti                                          argumentům ČÚZK


26. 5. 2021  11.45     Jsme zaznamenali, že ČÚZK vydal na stránkách úřadu Doplňující informace                                       k upozornění na připravované změny aplikaci https://nahlizenidokn.cuzk.cz/


26. 5. 2021  9:44      Odeslali jsme žádost Vládě ČR o zrušení nezákonného zásahu o práv občanů                                     při nahlížení do katastru nemovitostí


25. 5. 2021                 K občanské iniciativě OTEVŘENÝ KATASTR se připojilo 5 000 občanů  a další                                     se připojují


19.-20.5. 2021           Média informují o nezákonnosti připravovaných úprav nahlížení do                                                        katastru nemovitostí


19. 5. 2021                 Oznámení o vzniku občanské iniciativy OTEVŘENÝ KATASTR v médiích


13. 5. 2021                 Odeslali jsme otevřený dopis předsedovi ČÚZK s žádostí o zrušení                                                       chystaných úprav


3. 5. 2021                   Server Aktuálně.cz jako první upozornil veřejnost na chystané změny v                                               katastru. Do té doby je veřejnost nezaznamenala. 


4. 4. 2021                   ČÚZK vydal na svých internetových stránkách upozornění uživatelům na                                           připravované změny 


31. 3. 2021                 ČÚZK odstranil technický problém navýšením technické infrastruktury


1. 1. - 31. 3. 2021       Dle ČÚZK dochází k údajnému nezákonnému vytěžování databáze ČÚZK