OBČANSKÁ INICIATIVA

OTEVŘENÝ KATASTR

Občanská iniciativa OTEVŘENÝ KATASTR vznikla v návaznosti na upozornění zveřejněné dne 4. 4. 2021 na webových stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního (dále jen "ČÚZK" nebo "úřad"), pod názvem "Upozornění uživatelům na připravované změny v aplikaci". Tímto úřad oznámil provedení technické úpravy aplikace nahlížení do katastru nemovitostí, na základě které má dojít k povinné identifikaci občanů při nahlížení do katastru nemovitostí s plánovanou účinností od června 2021.

Omezení práv občanů

Připravované technické úpravy omezí doposud anonymní přístup do zákonem stanovené veřejné databáze katastru nemovitostí. A proto podle nás představují nezákonný a nepřiměřený zásah do práv občanů a jsou v rozporu se základními principy demokratického právního státu. Katastr nemovitostí je ze zákona veřejný. 

Omezit právo občanů na přístup k informacím nelze podle platných právních předpisů formou technických úprav, které jsou navíc činěny pouze z preventivních důvodů. Takové zásadní změny demokratické státy činí v rámci legislativního procesu a pouze v odůvodněných a nezbytných případech.

Snížení ochrany soukromí a osobních údajů

Podle úřadu připravované změny zvýší ochranu osobních údajů vlastníků nemovitostí. To ale důrazně odmítáme! Naopak změny navýší rozsah zpracovávaných údajů nejen o vlastnících nemovitostí, ale také o občanech, kteří do katastru nemovitostí nahlížejí. A tím se zásadně sníží jejich ochrana soukromí a osobních údajů. Úřad bude mít k dispozici osobní data každého, kdo do katastru nahlédne. A zatím neoznámil, kdo všechno bude mít k těmto údajům přístup a jak zaručí, že se nedostanou do neoprávněných rukou a nebudou zneužita.

Zhoršení přístupu a uživatelského prostředí

Technická opatření významně zhorší přístup pro všechny uživatele a početné skupině občanů, kteří nechtějí či si nemohou zřídit eIdentitu, fakticky znemožní přístup do veřejné databáze katastru. Týká se to především seniorů a lidí, kteří nemají nebo neovládají moderní technologie.  


O CO USILUJEME

CÍLE INICIATIVY

Chceme OTEVŘENÝ A BEZPEČNÝ katastr nemovitostí, který je založen na principu:

  • OTEVŘENÉHO PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
  • OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  • UŽIVATELSKÉ PŘÍVĚTIVOSTI A BEZPEČNOSTI


PROTO SE SNAŽÍME:


  • POUKÁZAT NA NEZÁKONNÝ, NEPŘIMĚŘENÝ A NEODŮVODNĚNÝ ZÁSAH DO PRÁV OBČANŮ vyvolaný připravovanými technickými úpravami ČÚZK při nahlížení do katastru nemovitostí

  • ZÍSKAT POTŘEBNOU PODPORU pro zrušení připravovaných zásahů do práv občanů

  • VYVOLAT ODBORNOU I LAICKOU DISKUZI o důvodech a případné potřebě provedení technických úprav a především nalezení všeobecně přijímaného řešení

  • ZAPOJIT PROFESNÍ SDRUŽENÍ A ORGANIZACE, kterých se změna dotkne nejvíce, stejně jako OBČANY, kteří se změnami nesouhlasí.
A CO TEĎ?

Podpořte naše úsilí