Stavba.tzb-info.cz: Změny v nahlížení do katastru nemovitostí

30.05.2021
OTEVŘENÝ KATASTR
OTEVŘENÝ KATASTR

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) mění od června způsob nahlížení do katastru nemovitostí. Lidé se budou muset registrovat. Názory na změny služeb se liší.

Svůj úmysl obhajuje ČÚZK tím, že dochází k zásadnímu zhoršení odezev aplikace. "K problémům došlo v důsledku extrémního nárůstu počtu přístupů do aplikace, který byl z velké části tvořen nezákonným vytěžováním databáze Nahlížení do KN softwarovými roboty," uvádí úřad na svých internetových stránkách a podrobněji seznamuje s provedených úpravami.


https://stavba.tzb-info.cz/22321-zmeny-v-nahlizeni-do-katastru-nemovitosti