Advokátní deník: Plánovaná registrace do katastru nemovitostí je dle odborníků nezákonná 

19.05.2021

Český úřad zeměměřický a katastrální plánuje od června zrušit možnost anonymního nahlížení do katastru, lidé se budou muset registrovat. Podle expertů je ale takové omezení přístupu nezákonné a sníží úroveň ochrany soukromí a osobních údajů. Lidem se přístup k údajům kvůli složité registraci podstatně ztíží, a někomu i zcela znemožní. Tvrdí to advokát Mgr. Petr Novotný, který se obrátil otevřeným dopisem na vedení Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního a v zájmu ochrany práv občanů úřad oficiálně žádá, aby od zamýšlených změn upustil. Za jeho názor se postavili SVJ a odborníci z praxe a založili iniciativu občanů Otevřený katastr.

https://advokatnidenik.cz/2021/05/19/omezeni-nahlizeni-do-katastru-nemovitosti-je-nezakonne-tvrdi-advokat/