NA OSOBNÍM JEDNÁNÍ S PŘEDSEDOU ČÚZK JSME PŘEDLOŽILI

VÝHRADY A POŽADAVKY INICIATIVY

a znovu jsme vyzvali ke zrušení připravovaných opatření.