ODESLALI JSME

Třetí dopis předsedovi ČÚZK

ve kterém uvádíme výhrady k postupu ČÚZK