PŘEDSEDA ČÚZK NEREAGOVAL, PROTO JSME NAPSALI

Otevřený dopis Vládě ČR

a žádáme Vládu ČR, aby zachovala otevřený přístup do katastru nemovitostí.