NAPSALI JSME

Otevřený dopis předsedovi ČÚZK

a apelujeme na ČÚZK, aby od připravovaných změn upustil.