Občanská iniciativa OTEVŘENÝ KATASTR se stala NEJVĚTŠÍM PROJEVEM OBČANSKÉHO NESOUHLASU vůči opatřením Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního v celé jeho porevoluční historii. PROTO JSME ODESLALI

Druhý dopis předsedovi ČÚZK

a žádáme, aby ČÚZK od připravovaných změn upustil.